64060d797c9f15d23e737ee4-a2YCquXB0ZwJAY2ZPRhyLiawm2FxcegrPMZe65dVR8cuPCmLf5
top of page

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS GDAY.LT PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – MB Geros dienos kava, buveinės adresas Jankiškių g. 2-218, LT-02300 Vilnius, Lietuva, JAK 304939070, PVM k. LT100014232010, kontaktai: labas@gday.lt, +37067256994.
1.2. Gday.lt – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu https://www.gday.lt.
1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Gday.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Gday.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
1.6. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės gday.lt paslaugų teikimo sąlygos.
1.7. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje Gday.lt: kavos pupelės namams bei kavos aksesuarai.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Gday.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Gday.lt. Su galiojančia Taisyklių versija Pirkėjai turi galimybę susipažinti Gday.lt svetainėje, taip pat yra kiekvieną kartą supažindinami Prekių pirkimo metu.
2.3. Registruotis ir pirkti prekes Gday.lt turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes Gday.lt, t.y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.
2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Susipažinau su elektroninės parduotuvės Gday.lt prekių pardavimo taisyklėmis ir SU JOMIS SUTINKU“. Su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu Pirkėjas turi galimybę sutikti arba nesutikti pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Gday.lt.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Gday.lt parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius.
3.2. Pirkėjų užsakymai registruojami ir saugomi elektroninės parduotuvės Gday.lt duomenų bazėje Wix.com platformoje vadovaujant Wix.com paltformos taisyklėmis.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje Gday.lt šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas, turi teisę atsisakyti internetu su Gday.lt sudarytos Sutarties, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Išskyrus maisto produktus.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Gday.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
5.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, kai:

5.2.1. Už prekes Pirkėjas neatsiskaito laiku,

5.2.2. Prekės nebėra sandėlyje,

5.2.3. Pirkėjas pateikia prašymą anuliuoti užsakymą. Maisto produktams - ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo apmokėjimo,

5.2.4. Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse numatytų Pirkėjo įsipareigojimų ir/ar sandoriui aktualių Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.3. Kai Pirkėjas pasirenka numatytą apmokėjimo ar numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.
5.4. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės Gday.lt duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.
6.3. Elektroninės parduotuvės Gday.lt Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Gday.lt numatytos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu (į Kuršių Neriją nepristatomos), vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.6. Pirkėjui grąžinant prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

8. PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO UŽ PREKES TERMINAI IR TVARKA

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Gday.lt nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Rankiniu pavedimu - pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjui Pardavėjas atsiunčia išankstinio apmokėjimo sąskaitą apsipirkimo metu nurodytu el.pašto adresu. Prekė paruošiama ir išsiunčiama Pirkėjui tik gavus apmokėjimą.
8.2.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

8.2.3. pavedimu iš PayPal sąskaitos el.parduotuvėje.

 

9. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą įsipareigoja Pardavėjui pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.
9.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.
9.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:
9.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.
9.5. Su pristatymo ir siuntimo sąlygomis galite susipažinti čia
9.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.
9.7. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo.
9.8. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
9.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.10. Pirkėjas gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.
9.11. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 9.10p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
9.12. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.
9.13. Prekių atsitiktinio sulūžimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 

10. KAVOS PRENUMERATOS

10.1. Pirkėjas gali įsigyti dviejų tipų kavos produkto prenumeratą.
10.1.1. Kavos skonių prenumerata – tai vienkartinio atsiskaitymo paslauga, kur Pardavėjas numatytu grafiku pristato Prekę tuo pačiu gavėjo adresu. Šios paslaugos trukmė – 4 mėnesiai ir ji nėra pratęsiama.
10.1.2. Kavos prenumerata – tai vieno produkto pasikartojantis pirkinys, už kurį lėšos nurašomos nu Pirkėjo sąskaitos kas mėnesį. Mokėjimų partneris – Fondy.io. Kavos prenumerata neturi galiojimo laiko, t.y. tęsiasi kas mėnesį tol, kol nėra nutraukiama.

10.1.3. Kavos prenumeratos nutraukimo sąlygos:
10.1.3.1. Pirkėjas nebenori tęsti prenumeratos. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie norą nutraukti prenumeratos galiojimą. Tai padaryti galima susisiekus el. p. labas@gday.lt arba tel.nr. +37067256994. Tokiu atveju, prenumerata nedelsiant nutraukiama ir lėšos nuo Pirkėjo sąskaitos nebenurašomos. Lėšos už nurašymus, atliktus iki Pardavėjo informavimo momento, nėra grąžinamos. Produktai pristatatomi už visus apmokėtus mėnesius.
10.1.3.2. Produktui pasibaigus, prenumeratą kaip įmanoma greičiau nutraukia Pardavėjas. Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie nutraukiamą prenumeratos galiojimą ir grąžinti sumokėtas lėšas už visus mėnesius, kai paslauga nėra teikiama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kavos prenumeratos nutraukimo dienos.

 

11. DOVANŲ KUPONAI

11.1. Pirkėjas gali įsigyti skatmeninį dovanų kuponą. Skaitmeninis dovanų kuponas siunčiamas nurodytu elektroniniu paštu,
11.2. Kuponą galima išleisti tik gday.lt e. parduotuvėje. Tam reikia unikalų kupono numerį įvesti nuolaidos kodo lange – apmokėjimo dalyje. Kuponas galioja vienam apsipirkimui.
11.3. Kuponas galioja 365 dienas.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page